Sign In
Web Creator

Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap​​​

 

Yang Mulia
Dayang Nor Hamidah binti Haji Hamidon
Timbalan Setiausaha Tetap
(Keselamatan dan Kesejahteraan)
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri​

 

Yang Mulia
Awang Haji Ahmad Nizam
bin Dato Paduka Haji Ismail

Timbalan Setiausaha Tetap
(Perundangan, Antarabangsa dan Penyelidikan)
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Timbalan Setiausaha Tetap
(Dasar, Korporat dan Perancangan)
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

(Dipangku oleh Yang Mulia Dayang Siti Norashikin
binti Mohd. Salleh)