Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/1k1p.png/Slider_images/PSC.png/Slider_images/Visi Misi.png/Slider_images/Website Banner Pembayaran Cukai Bangunan Dalam Talian.png

Kekosongan Jawatan
​Sila layari jobcentrebrunei.gov.bn​​ bagi kekosongan jawatan yang terbaru dilaporkan di Agensi Pekerjaan Tempatan dan Pembangunan Tenaga Kerja (APTK), Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri​

  • ​Taklimat Dasar Pekerja Asing
  • Garispanduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Peniagaan Yang Dimansuhkan Daripada Lesen Perniagaan​