Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/1k1p.png/Slider_images/PSC.png/Slider_images/Visi Misi.png/Slider_images/Website Banner Pembayaran Cukai Bangunan Dalam Talian.png

Kekosongan Jawatan
​Sila layari jobcentrebrunei.gov.bn​​ bagi kekosongan jawatan yang terbaru dilaporkan di Agensi Pekerjaan Tempatan dan Pembangunan Tenaga Kerja (APTK), Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri​

  • ​Taklimat Dasar Pekerja Asing
  • Garispanduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Peniagaan Yang Dimansuhkan Daripada Lesen Perniagaan​


8TH ASEAN MINISTERIAL MEETING ON DISASTER MANAGEMENT (AMMDM) DAN 9TH CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE ASEAN AGREEMENT ON DISASTER MANAGEMENT AND EMERGENCY RESPONSE (COP TO AADMER)
Forum dan bengkel tersebut bertujuan untuk membangun masyarakat yang berdaya tahan melalui peningkatan program kesedaran awam dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terutama di kalangan para belia dalam pengadaptasian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana di negara ini.

Yang Berhormat menjelaskan bahawa dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti tersebut, NDMC berhasrat akan membantu Negara Brunei Darussalam membina masyarakat yang berdaya tahan dalam menghadapi bencana.

IMG_1847.JPG
IMG_1867.JPG
IMG_1857.JPG

IMG_1875.JPG

Opening Ceremony For The Warehouse Market 2020 (By D'Sunlit Sdn Bhd)

Jualan gudang berkenaan mem­berikan pengalaman baharu dan me­nyeronokan, di mana pelanggan boleh memilih pelbagai produk dengan har­ga berpatutan daripada peniaga dan syarikat tempatan.

Di samping itu, pelbagai aktiviti me­narik juga diadakan seperti Shop & Win, mencari barangan bertanda W di mana pelanggan boleh membeli barang dengan harga murah dan peraduan The Wear-house untuk para pereka fesyen.

IMG_1275.JPG

IMG_1722.JPG

IMG_1703.JPG

IMG_1449.JPG

Majlis Khatam Al-Quran Sempena Sambutan Memperingati Hari Ulangtahun Penukaran Nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan ke 50 Tahun bagi 1442H/2020M
Majlis ini merupakan aktiviti tahunan yang diungkayahkan oleh Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan yang berbentuk keagamaan yang di harap akan dapat menambah nilai kepada Sambutan Memperingati Hari Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei Ke-50 pada tahun ini.

Inisiatif ini adalah juga bagi memperkembangkan lagi usaha berterusan untuk memperkukuhkan Agama Islam kepada Bandar Seri Begawan dengan imej yang baik dan indah lebih-lebih lagi sesuai dengan sifatnya selaku Bandar Negara Melayu Islam Beraja atau Bandar Negara Zikir.
IMG_1812.JPG
IMG_1822.JPG
IMG_1816.JPG

IMG_1785.JPG

  
  
Folder: Borang Pencalonan Penghulu Mukim dan Ketua KampungBorang Pencalonan Penghulu Mukim dan Ketua Kampung
Folder: Borang Permohonan Pengawalan Hiburan Awam dan PenerbitanBorang Permohonan Pengawalan Hiburan Awam dan Penerbitan
Folder: Garispanduan Hiburan AwamGarispanduan Hiburan Awam