Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/banner2018 websit.jpg/Slider_images/2.png/Slider_images/Kementerian hal Ehwal Dalam Negeri.png/Slider_images/HMjubliEmas Website.png/Slider_images/01.jpg

Menjemput Membekalkan 'Desktop Computer' Bagi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

BILANGAN IKLAN: (3)KHEDN/IT/M/05

​Tarikh Permohonan Dibuka: Hari Rabu, 10 Januari 2018
Tarikh Tutup Permohonan: Hari Selasa, 16 Januari 2018

Sila klik sini untuk maklumat lanjut.

panji2_highlights.png

10 Januari 2018 - Sesi Muzakara Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Dengan Pengerusi Dan Ahli-Ahli Lembaga Bandaran Bagi Tahun 2017-2018 & 2018-2019

Berakas, Rabu 10 Januari 2017 – Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, telah mengadakan sesi muzakarah dan perjumpaan bersama dengan Pengerusi-Pengerusi dan Ahli-Ahli Lembaga Bandaran Bandar Seri Begawan, Lembaga Bandaran Kuala Belait dan Seria dan Lembaga Bandaran Tutong yang telah dilantik bagi tempoh 2 tahun iaitu dari 2017 hingga 2019 atas kurnia perkenaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mui'zzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei 

panji.gif

26 Disember 2017 - Pemantauan Keadaan Banjir Di Daerah Tutong

TUTONG, 26 Disember 2017 - Berikutan kejadian hujan lebat sejak 20 Disember 2017 menyebabkan paras air naik di kawasan pendalaman Daerah Tutong khususnya di Kampung Benutan.  Kesan daripada paras air naik di kawasan pendalaman berkenaan juga menyebabkan beberapa buah kampung iaitu Kampung Rambai, Kampung Kuala Ungar, Kampung Panchong, Kampung Layong dan Kampung Penapar telah dilanda banjir disebabkan turunan air sungai daripada kawasan pendalaman yang menyebabkan beberapa buah rumah telah dimasuki air dan beberapa batang jalan raya tidak dapat dilalui oleh kenderaan biasa dan pacuan 4 roda.

Banjir tutong.JPG

21 Disember 2017 - Kejadian Banjir Di Daerah Temburong

Khamis, 21 Disember 2017 – Kejadian banjir yang melanda Daerah Temburong semalam (20 Disember 2017) semakin beransur pulih berikutan cuaca baik pada hari ini, namun Pusat Operasi Kecemasan Daerah Temburong atau District Emergency Operation Center (DEOC) terus membuat pemantauan ke atas situasi beberapa kawasan yang sejak semalam masih terjejas oleh banjir.

Banjir Temburong.jpg

  
  
Borang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181).pdfBorang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181)
Form of Application Public Entertainment Act (Chapter 181).pdfForm of Application Public Entertainment Act (Chapter 181)
Borang Permohonan Kutipan Derma Tajaan.pdfBorang Permohonan Kutipan Derma Tajaan
Borang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang.pdfBorang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang
Borang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam.pdfBorang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam

 E-Mel Kerajaan

Outlook Logo.png