Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/3.png/Slider_images/misi banner.png/Slider_images/visi banner.png/Slider_images/banner2018 websit.jpg/Slider_images/2.png

9 April 2018 - LAWATAN KERJA YANG BERHORMAT MENTERI HAL EHWAL DALAM NEGERI KE DAERAH BELAIT

​​9 April 2018 - Isnin, Daerah Belait, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.)  Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri hari ini mengadakan lawatan kerja ke beberapa kawasan dan jabatan di Daerah Belait.

IMG_7851.JPG

8 April 2018 - INISIATIF BANDARKU CERIA BERBASIKAL

​8 April 2018 - Ahad, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, bagi sama-sama meramaikan inisiatif Bandarku Ceria, Riadah Berbasikal telah diadakan pada pagi ini

WhatsApp Image 2018-04-08 at 08.42.58.jpeg

5 April 2018 - MAJLIS PELANCARAN MEMULAKAN BACAAN AYAT-AYAT SUCI AL-QURAN 72 KALI KHATAM

​5 April 2018 - Daerah Tutong, Satu Majlis Pelancaran Memulakan Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran Majlis Khatam Al-Quran 72 Kali Khatam Ahli-Ahli Majlis Perundingan Mukim Dan Kampung Dan Penuntut-Penuntut Sekolah Seluruh Negara Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-72 Bagi Tahun 2018 diadakan pada hari Khamis,  18 Rejab bersamaan 5 April 2018 bermula selepas sembahyang Fardhu Asar berjemaah bertempat di masjid-masjid terpilih di setiap daerah. Majlis ini adalah salah satu majlis yang dirancang oleh Jawatankuasa Kebangsaan Sempena Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-72 Bagi Tahun 2018.

WhatsApp Image 2018-04-05 at 15.56.08.jpeg

  
  
Borang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181).pdfBorang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181)
Form of Application Public Entertainment Act (Chapter 181).pdfForm of Application Public Entertainment Act (Chapter 181)
Borang Permohonan Kutipan Derma Tajaan.pdfBorang Permohonan Kutipan Derma Tajaan
Borang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang.pdfBorang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang
Borang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam.pdfBorang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam

 E-Mel Kerajaan

Outlook Logo.png