Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/HMjubliEmas Website.png/Slider_images/01.jpg/Slider_images/03.png/Slider_images/05.png/Slider_images/04.png

PROJEK RINTIS SISTEM SMART Q

​Aplikasi Smart Q tersebut bertujuan untuk memudahkan orang ramai menempah slot queue pendaftaran Kad Pengenalan lebih awal mengikut tarikh dan masa yang ditetapkan. 


Bagi penggunaan aplikasi Smart Q berkenaan, sila klik disini dan layari laman web Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan untuk maklumat lanjut.

SATU KAMPUNG SATU PRODUK (1K1P) BRUNEI DARUSSALAM EXPO 2017 12 Safar 1439H / 1 November 2017M

Bandar Seri Begawan, Rabu 1 November 2017 – Majlis Perasmian Satu Kampung Satu Produk (1K1P) Brunei Darussalam Expo 2017 dan juga pelancaran logo baru Satu Kampung Satu Produk (1K1P) Negara Brunei Darussalam telah diadakan pada hari ini, 12 Safar 1439 Hijrah bersamaan 1 November 2017 bertempat di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas

IMG_4260.JPG

MAJLIS PERASMIAN JUALAN SATU KAMPUNG SATU PRODUK (1K1P) DI DEWAN BERLEPAS, LAPANGAN TERBANG ANTARABANGSA BRUNEI DARUSSALAM PADA 30 OKTOBER 2017

Majlis Perasmian jualan Satu Kampung Satu Produk (1K1P) di kedai bertempat di Dewan Berlepas, Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei Darussalam telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Awang Haji Abu Bakar Bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri pada 30 Oktober 2017. Ini adalah salah-satu usaha Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam memasarkan produk-produk Satu Kampung Satu Produk (1K1P)  agar ianya berdaya maju dan berdaya tahan untuk mencapai matlamatnya dalam menggiatkan Majlis-Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, Negara Brunei Darussalam bergerak aktif membantu masyarakat ke arah meningkatkan kesejahteraan dan sosio-ekonomi di peringkat akar umbi menerusi aktiviti-aktiviti perekonomian yang melibatkan masyarakat setempat.

IMG_3948.JPG

PERARAKAN KENDERAAN-KENDERAAN BERHIAS, PERASMIAN EKO KORIDOR DAN MAJLIS JUNJUNG KASIH DAN KESYUKURAN SEMPENA SAMBUTAN JUBLI EMAS KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM MENAIKI TAKHTA

Bandar Seri Begawan, Ahad, 22 Oktober 2017 – Perarakan Kenderaan-Kenderaan Berhias, Perasmian Eko Koridor dan Majlis Junjung Kasih dan Kesyukuran Sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta telah diadakan pada pagi ini 02 Safar 1439 Hijrah bersamaan 22 Oktober 2017 Masehi pada jam 8.15 pagi di Taman Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien dan Persekitaran Eko Koridor di ibu negara.

panji2_brunei.png

  
  
Borang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181).pdfBorang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181)
Form of Application Public Entertainment Act (Chapter 181).pdfForm of Application Public Entertainment Act (Chapter 181)
Borang Permohonan Kutipan Derma Tajaan.pdfBorang Permohonan Kutipan Derma Tajaan
Borang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang.pdfBorang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang
Borang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam.pdfBorang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam

 Jubli Emas 2017

Sambutan Jubli Emas 2017.png

 E-Mel Kerajaan

Outlook Logo.png