Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Pentadbiran dan Kewangan dan Pengurusan Estet

  • ​​​Mengurus, mentadbir dan mengendalikan hal ehwal personel dan perjawatan.
  • Mengurus, mentadbir dan mengendalikan hal ehwal kewangan dan belanjawan.
  • Merancang dan memantau projek di bawah Rancangan Kemajuan Negara dan Perbelanjaan Khas bagi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan di bawahnya.
  • Mengurus hal ehwal pemeliharaan bangunan dan aset.
  • Urusetia Lembaga Tawaran Kecil Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.
  • Urusetia Jawatankuasa Perlantikan Konsultan.