Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita Terkini

Manage PermissionsManage Permissions

MAJLIS PENYAMPAIAN PENGURNIAAN PINGAT-PINGAT KEHORMATAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM SEMPENA HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM BAGI KHEDN

IMG_7140 (2).JPG

Majlis Penyampaian Pengurniaan Pingat-Pingat Kehormatan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kepada 529 orang penerima yang terdiri daripada pegawai dan kakitangan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan di bawahnya telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri bertempat di Dewan Bankuet, Bangunan Dewan Majlis Mesyuarat Negara.

Majlis ini dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan diikuti dengan Selawat Tafrijiyyah.

Seramai 146 pegawai dan kakitangan telah menerima Pingat Indah Kerja Baik (P.I.K.B.). Manakala, seramai 383 pegawai dan kakitangan menerima Pingat Kerja Lama (P.K.L.). Penerima-penerima pingat tersebut adalah antaranya 14 penerima dari Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri; 9 penerima dari Jabatan Daerah Brunei dan Muara; 14 penerima dari Jabatan Daerah Belait; 14 penerima dari Jabatan Daerah Tutong; 6 penerima dari Jabatan Daerah Temburong; 50 penerima dari Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan; 20 penerima dari Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria; 10 penerima dari Jabatan Bandaran Tutong; 7 penerima dari Jabatan Buruh; 72 penerima dari Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan; 247 penerima dari Jabatan Bomba dan Penyelamat; 62 penerima dari Jabatan Penjara; dan 4 penerima dari Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan.

Bagi memberkati Majlis ini, Doa Selamat dibacakan oleh YM Awang Abdul Najib Syazwan bin Shahrani, Imam Tingkat I, Masjid Pehin Khatib Haji Abdullah Kampong Kulapis.

Turut hadir di majlis berkenaan ialah Setiausaha Tetap-Setiausaha Tetap, Timbalan Setiausaha Tetap, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap, Ketua-Ketua Jabatan, Pegawai-Pegawai Kanan,  pegawai-pegawai dan kakitangan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan dibawahnya.

IMG_7139 (2).JPGIMG_7265.JPGIMG_7310.JPG


Created at 07/06/2022 10:39 by Syamsul Fikri Bin Hj Takong
Last modified at 09/06/2022 10:01 by Syamsul Fikri Bin Hj Takong