Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita Terkini

Manage PermissionsManage Permissions

PERMOHONAN BARU BAGI PENYAMBUNGAN LESEN PEKERJA ASING (LPA)

​.

​Merujuk kepada Siaran Akhbar Jabatan Buruh pada 26hb Mac 2022 mengenai dengan permohonan baru dan penyambungan Lesen Pekerja Asing (LPA), sebagai tambahan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri ingin memaklumkan bahawa beberapa perkara telah diselaras dan dikemaskinikan di antara Jabatan Buruh dengan kerjasama beberapa agensi yang berkepentingan yang bertindak sebagai ‘regulators’ dalam sektor-sektor yang berkaitan dan jua dengan pihak Job Center Brunei seperti berikut:- 

1. Mempercepatkan proses permohonan Lesen Pekerja Asing (LPA) yang dihadapkan ke Jabatan Buruh dan yang telah memperolehi ‘clearance letter’ daripada Job Center Brunei khususnya bagi sektor pembinaan, sektor borong dan runcit, sektor perkhidmatan makanan, sektor pertanian dan perikanan dan agri-makanan disebabkan kekurangan tenaga kerja;

 2. Mengemaskini Borang Pengesahan Alamat dimana majikan hanya perlu untuk mengisi borang perakuan yang mana ianya bertujuan dan memastikan majikan untuk bertanggungjawab terhadap kesejahteraan pekerja mereka dengan menyediakan tempat tinggal yang mempunyai keperluan asas seperti mematuhi keluasan bilik tempat tinggal, bekalan air, kebersihan dan sebagainya; 

3. Menangguhkan sementara keperluan bagi majikan untuk menghadapkan gambar keadaan rumah dan bilik pekerja dan juga keperluan mendapatkan pengesahan Ketua Kampong;

 4. Bagi Sektor Pembinaan, penyelarasan prosedur telah dibuat di antara Jabatan Buruh dan Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan (ABCi), Kementerian Pembangunan dimana;

a. Majikan hendaklah menghadapkan salinan projek yang dijalankan seperti lazim tanpa perlu menyertakan salinan Borang C dari ABCi semasa menghadapkan permohonan baru dan membaharui Lesen Pekerja Asing; 

b. Borang perakuan (declaration) diperlukan bagi memastikan majikan bersetuju dan bertanggungjawab terhadap keberadaan dan kesejahteraan pekerja-pekerja asing di bawah kawalan mereka apabila projek pembinaan telah selesai dan sehingga satu tempoh masa projek baru dijalankan. Borang tersebut boleh dimuat turun di laman sesawang Jabatan Buruh www.buruh.gov.bn.

c. Jabatan Buruh dan ABCi akan berterusan secara bersepadu membuat pemeriksaan ke atas syarikat-syarikat yang telah diluluskan permohonan Lesen Pekerja Asing mereka, bagi memastikan pihak syarikat akan sentiasa mematuhi undangundang dan peraturan-peraturan kedua-dua Jabatan berkenaan. 

5. Dalam hubungan in, setiap majikan adalah diperingatkan untuk bertanggungjawab terhadap keberadaan, kebajikan dan kesejahteraan pekerja asing dibawah syarikat mereka dan sentiasa mematuhi undang-undang serta peraturan yang berkuatkuasa pada masa ini. 

6. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci mengenai prosedur dan tatacara kemasukan pekerja asing, orang ramai bolehlah menghubungi Jabatan Buruh melalui talian 2380256, atau Whatsapp 8363244 atau melayari laman sesawang Jabatan www.labour.gov.bn.

Created at 31/03/2022 11:01 by Syamsul Fikri Bin Hj Takong
Last modified at 31/03/2022 11:01 by Syamsul Fikri Bin Hj Takong